Kovács Sándor székelyudvarhelyi plébánosi kinevezését Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, és Csíkszentgyörgy után 1984-ben kapta, ahol később kerületi főesperes lett. Huszonhárom évi szolgálatához kötődik a Kis Szent Teréz-templom és plébánia létrejötte, a szombatfalvi plébánia önállósulása, a változások után a város pezsgő egyházi életének megszervezése.


2007-ben bízták meg a Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület és a kolozsvári Szent Mihály plébánia vezetésével. Kovács Sándor december 25-én, este fél tíz előtt néhány perccel egy Kolozsvár közeli klinikán hunyt el. 


Az örök világosság fényeskedjék Neki!