ANUNȚ DE SELECȚIE – Variantă simplificată

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület anunță lansarea sub-măsurii 16.4 Cooperare: produse locale


Anexa nr. 7 la Hotărârea CD nr. 3 din 2018
Data lansării apelului de selecție: 27.04.2018

Măsura lansată prin apelul de selecţie:
CODUL Măsurii: 16, sub-măsura 16.4, DI M16/3A – Cooperare: produse locale

Tipuri de beneficiari eligibili: parteneriate formate din
- Societatea civilă: asociații și fundații cu membri exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare turismului sau cooperare între fermieri
- Entități private: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu
- Entități publice: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică

Fondul disponibil pentru sub-măsura 16.4: 204.644,58 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși 200.000 de euro/proiect și va respecta cuantumul prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL, adică valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de minim 50.000 și maxim 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului: pentru operațiunile generatoare de venit este de până la 90%.
Data limită de primire a proiectelor: 17.09.2018 ora 16:00
Locul depunerii proiectelor: Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület din comuna Praid, sat Praid, bl. 141, ap. 1., județul Harghita, Cod Poștal 537240, de luni până vineri între orele 09ºº-16ºº.
Precizări cu privire la informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului M7.2E elaborat de GAL disponibil pe www.sovidek-hegyalja.ro.
Date de contact pentru informații suplimentare::
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Compartimentul Administrativ: e-mail:office@sovidek- hegyalja.ro, web: www.sovidek-hegyalja.ro tel.: 0749 126 217 sau în scris: comuna Praid, sat Praid, bl. 141, ap. 1., județul Harghita, Cod Poștal 537240
Există disponibilitatea ridicării pe suport tipărit a informaţiilor detaliate şi materialelor de promovare aferente măsurilor lansate la sediul GAL.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület
Comuna Praid, bl. 141/1, Județul Harghita
E-mail: office@sovidek-hegyalja.ro Web: www.sovidek-hegyalja.ro