ANUNȚ DE SELECȚIE – Variantă simplificată

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület anunță lansarea sub-măsurii 7.2 E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă


Anexa nr. 3 la Hotărârea CD nr. 3/2018
Data lansării apelului de selecție: 27.04.2018

Măsura lansată prin apelul de selecţie:
CODUL Măsurii: 7, sub-măsura 7.2E, DI M7/5C – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă

Tipuri de beneficiari eligibili:
- Entități publice: comune din zona Sóvidék-Hegyalja, orașul Sovata, inclusiv alte instituții publice cu structura teritorială din zona de acoperire a GAL-ului

Fondul disponibil pentru sub-măsura 7.2 E pentru sesiunea lansată: 136.763,67 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect conform fișei măsurii:
Valoarea unui proiect: va fi cuprinsă între 10.000-136.763,67 euro, iar valoarea maximă eligibilă nu va depăși 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului: pentru operațiunile negeneratoare de venit este de până la 100%.
Data limită de primire a proiectelor: 16.07.2018 ora 16:00
Locul depunerii proiectelor: Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület din comuna Praid, sat Praid, bl. 141, ap. 1., județul Harghita, Cod Poștal 537240, de luni până vineri între orele 09ºº-16ºº.
Precizări cu privire la informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului M7.2E elaborat de GAL disponibil pe www.sovidek-hegyalja.ro.
Date de contact pentru informații suplimentare::
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Compartimentul Administrativ: e-mail:office@sovidek- hegyalja.ro, web: www.sovidek-hegyalja.ro tel.: 0749 126 217 sau în scris: comuna Praid, sat Praid, bl. 141, ap. 1., județul Harghita, Cod Poștal 537240
Există disponibilitatea ridicării pe suport tipărit a informaţiilor detaliate şi materialelor de promovare aferente măsurilor lansate la sediul GAL.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület
Comuna Praid, bl. 141/1, Județul Harghita
E-mail: office@sovidek-hegyalja.ro Web: www.sovidek-hegyalja.ro