Sóvidék – Hegyalja

Helyi Akciócsoport Egyesület a következő pályázati kiírásokat indítja:

Az 1/2018 -as pályazázati időszak keretein belül a következő intezkedés kerül kiírásra:

Pályázatok leadási periódusa: : 15.01.2018-15.02.2018

7.2 RSP – Szociális és közszolgáltatások infrastruktúrájának létrehozása

 • civil szféra: egyesületek és alapítványok, amelyek székhelye vagy másodlagos székhelye a térségben van, egyházak
 • privát szféra: közbirtokosságok, közbirtokossági egyesületek
 • közszféra: a Sóvidék-Hegyalja térséget alkotó községek, Szováta városa

Pályázatra jogosultak:

Meghirdetett összeg a 7.2 RSP intézkedésen: 118.721,18 euró .

A vissza nem térítendő támogatás felső értéke pályázantonként: 200.000 euró

Támogatás mértéke: profitot nem generáló tevékenységek esetén   100%

Az 2/2018 -as pályazázati időszak keretein belül a következő intezkedések kerülnek kiírásra:

Pályázatok leadási periódusa: : 15.01.2018-06.04.2018

4.3 – Biomassza keszítéséhez szükséges eszközök, gépek vásárlása

Pályázatra jogosultak:

 • privát szféra: vállalkozások, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások (mikró és kis vállalkozások), amelyek székhelye vagy munkapontja a térségben található, közbirtokosságok, közbirtokossági egyesületek

Meghirdetett összeg a 4.3-as intézkedésen: 136.763,67 euró

A vissza nem térítendő támogatás felső értéke pályázantonként: 136.763,67 euró

Támogatás mértéke: profit generáló tevékenységek esetén   90%

6.4 – Mínőségi szolgáltatások a lakosságnak (Vállalkozás fejlesztés)

Pályázatra jogosultak:

 • privát szféra: vállalkozások, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások (mikró és kis vállalkozások), amelyek székhelye vagy munkapontja a térségben található: családorvosi és szakrendelők, tervező irodák stb.

A vissza nem térítendő támogatás felső értéke pályázantonként: 100.000 euró

Támogatás mértéke: profit generáló tevékenységek esetén   90%

16.3 – Turisztikai együttműködés

 • civil szféra: egyesületek és alapítványok, amelyek tagsága kizárólag a térségből  van és céljuk a turizmus fejlesztése
 • privát szféra: vállalkozások, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások (mikró és kis vállalkozások), amelyek székhelye vagy munkapontja a térségben található
 • közszféra: közigazgatási egységek, amelyek rendelkeznek helyi vagy nemzeti turisztikai informaciós központtal

Pályázatra jogosultak:

Meghirdetett összeg a 16.3-as intézkedésen: 10.964,51  euró

A vissza nem térítendő támogatás felső értéke pályázantonként: 10.964,51  euró

Támogatás mértéke: profitot nem generáló tevékenységek esetén   100%

Pályázatok beadásának helye és elérhetőségeink: Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület, Comuna Praid, sat Praid, bl. 141, ap. 1., județul Harghita, Cod Poștal 537240

Tel.: 0775 186 771, 0749 126 217,  e-mail: office@sovidek-hegyalja.ro , web: www.sovidek-hegyalja.ro

Részletesebb információkat talál  pályázati útmutatóinkban honlapunkon: www.sovidek-hegyalja.ro  vagy a pályázati útmutatóinkat megtalálja székhelyünkön nyomtatott formában is!

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék – Hegyalja anunță

Lansarea sesiunii 1/2018  pentru:

Măsura 7.2RSP  – Infrastructură pentru servicii publice și sociale

Data lansării: 15.01.2018

Data limită de depunere a proiectelor:  15.02.2018

Tipuri de beneficiari eligibili :

 • Societatea civilă: asociații și fundații cu sediul principal sau secundar în teritoriu, unități de cult
 • Entități private: composesorate, asociații composesorale
 • Entități publice: comunele incluse zona Sóvidék-Hegyalja, respectiv orașul Sovata (UAT)

Fondul disponibil pentru Măsura 7.2RSP pentru sesiunea lansată: 118.721,18 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect: 190.000 euro/proiect cu finanțare de până la 100%.

Lansarea sesiunii 2/2018  cu

Data lansării: 15.01.2018

Data limită de depunere a proiectelor:  06.04.2018 , pentru:

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri,pășuni,fănețe

Tipuri de beneficiari eligibili :

 • Entități private: societăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, composesorate, asociații composesorale

Fondul disponibil pentru Măsura 4.3 pentru sesiunea lansată: 136.763,67 euro .

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect: : 136.763,67 euro  /proiect cu finanțare de până la 90%.

Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație

Tipuri de beneficiari eligibili :

 • Entități private: societăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu sediu sau punct de lucru în teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri individuale sau colective de arhitectură, etc.

Fondul disponibil pentru Măsura 6.4 pentru sesiunea lansată: 205.195,18 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect: 100.000 euro/proiect cu finanțare de până la 90%.

Măsura16.3  Cooperare:Turism

Tipuri de beneficiari eligibili :

 • Entități publice: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică
 • Entități private: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu
 • Societatea civilă: asociații și fundații cu membri exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare turismului

Fondul disponibil pentru Măsura 16.3 pentru sesiunea lansată: 10.964,51 euro .

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect: 10.964,51 euro /proiect  cu finanțare de până la 100%.

Locul de depunere ale proiectelor și datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Sóvidék-Hegyalja Helyi Akciócsoport Egyesület cu sediul în Comuna Praid, sat Praid, bl. 141, ap. 1., județul Harghita, Tel.: 0775 186 771, 0749 126 217, E-mail: office@sovidek-hegyalja.ro .

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului disponibil pe www.sovidek-hegyalja.ro , existând disponibilitatea ridicării acestuia pe suport tipărit la sediul GAL.