COMUNICAT DE PRESĂ

 

(27.02.2019)

 

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

 

SC SCUT PROTECTION SRL, cu sediul în Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Szentjanos nr.54, județul Harghita a derulat, începând cu data de 01.01.2017, proiectul „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii S.C. SCUT PROTECTION S.R.L. prin diversificarea producției”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020 în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.160.185,80 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.876.560,64 lei.

Proiectul sa implementat în Municipiul Odorheiu Secuiesc pe o durată de 26 luni.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață în domeniul accesoriilor auto si îmbunătățirea competitivității firmei S.C. SCUT PROTECTION S.R.L. prin achiziționarea utilajelor de ultima generație pentru taiere cu laser si îndoire oțel si a unui stivuitor, pentru diversificarea producției si creșterea productivității muncii. Astfel, obiectul proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al priorității de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor, organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”.

Rezultatele proiectului:

1. Achiziționarea de un CNC tip laser pentru tăierea oțelului, si diversificarea sortimentației produselor prin introducerea pe piața a produselor inovative (scut auto EGR si scut filtru de particule).

2. Schimbarea echipamentelor amortizate în cadrul firmei, prin achiziționarea de o presa de îndoit si un stivuitor.

3. Implementarea unui sistem de management al calității si participarea firmei la un târg internațional.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Cod MySMIS: 114218

Nume persoană contact: Szabó István

Funcție: Administrator

SC SCUT PROTECTION SRL

 

Date de contact beneficiar:

Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Szentjanos, nr 54, Jud. Harghita

Tel. 0745020903, E-mail: scut@scutauto.ro

 

www.regio-adrcentru.ro

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.